Preview Mode Links will not work in preview mode

Garnbaciller


Jul 10, 2017

Vi pratar om stickfebern just nu, de där konstiga håriga kossorna (alpa-korna), saker vi stickat i alpacka, under blågul fana  och varför Widkvist skrev så bra tubasolon.