Preview Mode Links will not work in preview mode

Garnbaciller

Dec 24, 2017

Det tionde avsnittet handlar om jultröjor och julklappar stickare kan tänka sig.  Dessutom pratar vi om julmarschen nr 1 och annat blandat bandat man kan tänka sig lyssna på till jul.


Dec 1, 2017

Vi pratar om huxfluxlåtgåstickning, mameluckuppror, och om att droppa dropps. Dessutom pratar vi om en rysk marsch som både Anna och Moa klassar som sin bästa marsch.