Preview Mode Links will not work in preview mode

Garnbaciller


Aug 7, 2017

Vi pratar om stickfebern just nu, sticka i offentliga rum, vilka som kommenterar, vad vi raggat på, nördiga liknelser och berlinare.