Preview Mode Links will not work in preview mode

Garnbaciller


Sep 4, 2017

Vi kör ett presentationsavsnitt där vi pratar om vilka vi är, vad stickning botar, hur länge vi stickat och egentligen känt varandra. Vi pratar om en godmorgonsång och en tävling.