Preview Mode Links will not work in preview mode

Garnbaciller


Jul 7, 2017

Premiäravsnittet där vi pratar om vad, hur och varför vi stickar, vilken christer som är namne med det fina sockgarnet, varför tuba är ett underskattat soloinstrument och varför I sommarstaden är en så fin marsch.